Larm

Utryckning på larm är en av våra specialiteter. Vi åtar oss samtliga larm för branschen såsom inbrottslarm, kameralarm, brandlarm, driftlarm, larm från värmekameror, störningsjour och överfallslarm. Av kvalitetsskäl skall samtliga larm vara installerade av godkänd installatör samt kopplad till godkänd larmcentral.

Inbrottslarm
Vi samarbetar med flera SBSC Certifierade larm- och kamerainstallatörer. Har ni inbrottslarm idag kan ni koppla detta till vår larmcentral (Svensk Larmcentral AB) för att få bättre svarstid och snabbare utryckningstider av väktarna.

Vid övergång till oss har ni prisgaranti och ingen årskostnad förrän ert avtal med befintlig larmcentral gått ut. Vi sköter allt besvär såsom nyckelhämtning, instruktionsupprättande, åtgärdsinstruktioner, uppskyltning, nyckelförvaring, kundsupport dygnet runt osv.

Vi önskar då besöka er fastighet för att komma med en så rättvis offert som möjligt. Offerten innehåller i vårt fall alla priser, inget tillkommer, såsom restid eller extra arbeten.

Kontakta info@larmassbro.se.

Installation och besiktning
Unikt för Larm Assistans kunder är att de kan en gång per år be vår driftledning att kontrollera uppkopplingen på deras larm – en funktionskontroll – och även detta ingår i årsabonnemanget.

Ta kontakt med arbetsledare@larmassistans.se för att boka tid.