Centrumbevakning

Centrumanläggningar har visat sig få mer kunder efter att kunden köpt centrumbevakning av oss.
Kunder till centrumanläggningen har känt sig tryggare och fått en bättre service med hjälp av vår centrumväktare.

Tjänsten kan t. ex. bestå av ronder vid olika tillfällen eller stationära väktare.